İç Kontrol

İç Kontrol

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER) , 03/08/2010  tarih ve 27661 sayılı resmi gazatede yayınlanarak kurulmuştur. 

Mercidabık Kampüsünde bulunan 1 adet tam otomatik fide kapasiteli Fide Üretim Serasının yanı sıra 5 adet üretim serası ve 4 tane gölgelendirme (alıştırma) serası bulunmaktadır.  Birimimizde 1 adet üretim sorumlusu Yük. Ziraat Mühendisi ve 3 Adet Üretim Elemanı bulunmaktadır. 

 

1-Kontrol Ortamı Standartları

         -İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı

         -Hassas Görevler

         -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

        -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

         -Yetki Devir Formu


2-Risk Değerlendirme 

 RDS1- Planlama ve Programlama 

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

         -Hizmet Envanteri

         -Hizmet Standartları  

         -İş Akış Şemaları   

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları 1-2-3-4

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

         -Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak

         -Çalışan Öneri Formu


5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

        -İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim

Son Güncelleme: 2022-06-03 14:25:29

                                                                                       Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024